Bộ Công Thương 'lệnh' xử các trường hợp bán xăng qua thùng

Cập nhập tin tức Bộ Công Thương 'lệnh' xử các trường hợp bán xăng qua thùng

Bộ Công Thương 'lệnh' xử các trường hợp bán xăng qua thùng, can

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.