buýt nhanh Hà Nội

tin tức về buýt nhanh Hà Nội mới nhất

Hà Nội thí điểm cho buýt thường đi vào làn BRTicon

Hà Nội thí điểm cho buýt thường đi vào làn BRT

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung giao Sở GTVT nghiên cứu, làm việc với Tổng công ty vận tải để thí điểm cho xe buýt thường đi vào làn buýt nhanh BRT.