cắt buồng trứng

tin tức về cắt buồng trứng mới nhất

Cắt cả 2 buồng trứng ảnh hưởng thế nào đến 'chuyện ấy'?icon

Cắt cả 2 buồng trứng ảnh hưởng thế nào đến 'chuyện ấy'?

Việc phải cắt cả 2 buồng trứng ở phụ nữ là việc rất quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và nhu cầu tình dục?