cây thị nghìn tuổi

tin tức về cây thị nghìn tuổi mới nhất

Chiêm ngưỡng 2 cây di sản gần nghìn tuổi ở chùa Đống Phúcicon

Chiêm ngưỡng 2 cây di sản gần nghìn tuổi ở chùa Đống Phúc

Cây thị hơn 900 năm tuổi và cây gạo hơn 400 năm tuổi ở chùa Đống Phúc gắn với lịch sử bên dòng sông Bạch Đằng vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.