chất cấm tạo nạc

tin tức về chất cấm tạo nạc mới nhất

Heo Vietgap nhiễm chất cấm: Kiểu làm rởm ở Việt Namicon
Thị trường01/05/20160

Heo Vietgap nhiễm chất cấm: Kiểu làm rởm ở Việt Nam

 'Hiện nay, nhiều cơ sở cứ xưng có chứng nhận Vietgap nhưng thực chất thì có thực hành Vietgap thật đâu? '.