chơi họ

tin tức về chơi họ mới nhất

Chơi hụi, đi phường được chính thức quy định pháp lýicon
Tài chính21/02/20190

Chơi hụi, đi phường được chính thức quy định pháp lý

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường và những điều kiện, thỏa luận liên quan.