Chương trình giáo dục mới

tin tức về Chương trình giáo dục mới mới nhất

Chương trình môn Giáo dục Công dân có tính khoa học như nhóm tác giả tuyên ngôn?icon
Khoa học30/01/20180

Chương trình môn Giáo dục Công dân có tính khoa học như nhóm tác giả tuyên ngôn?

Vấn đề thứ hai mà độc giả Lương Cơ đặt ra là chương trình môn Giáo dục Công dân có tính khoa học như nhóm tác giả tuyên ngôn?
 
Dự thảo môn Tiếng Trung Quốc chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Tiếng Trung Quốc chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Trung Quốc chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Tiếng Hàn chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Tiếng Hàn chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo mông Tiếng Hàn chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12icon

Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo Chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12.
Dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2icon

Dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Công nghệ chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Công nghệ chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Công nghệ chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mớiicon

Dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Khoa học
19/01/2018
Dưới đây là dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới.