Competing with Giants

tin tức về Competing with Giants mới nhất

Giao lưu ‘Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời’icon
Đời sống20/10/20180

Giao lưu ‘Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời’

Nhiều thông điệp ý nghĩa đã được các diễn giả gửi tới 2.000 học sinh trong buổi giao lưu “Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời” vừa qua tại Hà Nội.