con đường châu chấu

tin tức về con đường châu chấu mới nhất

Làng nghề rang tẩm châu chấu độc nhất Việt Namicon
Kinh Doanh03/08/20150

Làng nghề rang tẩm châu chấu độc nhất Việt Nam

 Châu chấu tươi sau khi đem về phải trải qua nhiều công đoạn chế biến, với hàng trăm người tham gia vặt cánh, cấu càng. Có cả một làng mà ở đó, hầu hết người dân đều tham gia “cấu chấu”.