công khai tài sản

tin tức về công khai tài sản mới nhất

Bí thư xã ở Khánh Hòa bị cách tất cả chức vụ trong Đảngicon

Bí thư xã ở Khánh Hòa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Thanh Nam bị kết luận là chưa thực hiện đúng quy định về công khai tài sản và cho thuê đất công không đúng quy định.