Cục Thống kê

tin tức về Cục Thống kê mới nhất

Cục trưởng thống kê về hưu non vì có con riêngicon
Thời sự18/08/20170

Cục trưởng thống kê về hưu non vì có con riêng

 Cục trưởng Cục thống kê Gia Lai vừa về nghỉ hưu theo chế độ dù đến năm 2021 mới đến tuổi hưu.