Cục Thuế thành phố Hà Nội

tin tức về Cục Thuế thành phố Hà Nội mới nhất

Loạt đại gia bất động sản chây ỳ nợ thuếicon
Dự án16/11/20190

Loạt đại gia bất động sản chây ỳ nợ thuế

Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng số nợ gần 106 tỷ đồng. Trong danh sách này có nhiều đại gia bất động sản, xây dựng.