đại gia thủy sản mất tích

tin tức về đại gia thủy sản mất tích mới nhất

Đề nghị truy tố đại gia thuỷ sản 'Tòng Thiên Mã'icon
Doanh nhân08/04/20170

Đề nghị truy tố đại gia thuỷ sản 'Tòng Thiên Mã'

Hiện nay, sau khi xử lý tài sản đảm bảo và thu nợ tài sản là tiền gởi cầm cố, số dư nợ của Công ty Thiên Mã đến 31-3-2016 là 147,3 tỷ đồng.