dạy ngoại ngữ

tin tức về dạy ngoại ngữ mới nhất

Chính phủ điều chỉnh đề án ngoại ngữ 2020icon
Người thầy26/12/20170

Chính phủ điều chỉnh đề án ngoại ngữ 2020

Thủ tướng vừa ký quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.