ĐMST

tin tức về ĐMST mới nhất

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ để phát triểnicon

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ để phát triển

Góc nhìn
07/03/2021
Đảng, Nhà nước thúc đẩy nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chương trình quốc gia phát triển thương mại điện tử, chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.