doanh nghiệp ICT

tin tức về doanh nghiệp ICT mới nhất

Doanh nghiệp ICT cần làm chủ công nghệ cốt lõi, tạo thương hiệu VNicon

Doanh nghiệp ICT cần làm chủ công nghệ cốt lõi, tạo thương hiệu VN

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: "Đã đến lúc các DN ICT Việt Nam phải tập trung vào sản phẩm VN, làm chủ thiết kế, tích hợp thành sản phẩm cuối cùng, làm chủ công nghệ cốt lõi, phát triển thị trường, tạo thương hiệu Việt Nam."