đường lưỡi bò phi pháp

tin tức về đường lưỡi bò phi pháp mới nhất

Cảnh báo khẩn, thiết bị điện mặt trời có 'đường lưỡi bò phi pháp'icon
Đầu tư08/11/20190

Cảnh báo khẩn, thiết bị điện mặt trời có 'đường lưỡi bò phi pháp'

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ra cảnh báo khẩn về việc xuất hiện loại thiết bị điện mặt trời có chứa "đường lưỡi bò phi pháp"