gương giáo viên

Cập nhập tin tức gương giáo viên

Cô giáo vượt qua nhiều biến cố của đời để theo nghiệp đã chọn

“Biến cố ập đến, lúc đầu mình suy sụp. Có những lúc cảm thấy sao cuộc đời mình lại bất hạnh thế" - cô giáo Nguyễn Thị Liễu tâm sự.