hải sản chết bất thường

Cập nhập tin tức hải sản chết bất thường

Dự án tỷ USD ám ảnh ô nhiễm môi trường: Giữ đất lành cho chim đậu

Đất lành chim đậu. Nếu không hành động từ bây giờ để có biển sạch, đất lành, chỉ e một ngày từng đàn chim cứ thế bay đi.

Hỗ trợ khẩn cấp người dân thiệt hại do hải sản chết bất thường

Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với những người bị ảnh hưởng trực tiếp.