hải sản chết

Cập nhập tin tức hải sản chết

Vụ Formosa: Đã chuyển 3.000 tỷ tiền bồi thường cho ngư dân

Bộ Tài chính cho biết đã chuyển 3.000 tỷ đồng tiền tạm ứng cho 4 địa phương để bồi thường thiệt hại cho ngư dân bị ảnh hưởng.