Hiệp hội du lịch

tin tức về Hiệp hội du lịch mới nhất

Quy hoạch Sơn Trà: Tìm tiếng nói chungicon
Chính trị30/05/20170

Quy hoạch Sơn Trà: Tìm tiếng nói chung

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh việc giữ nguyên trạng Sơn Trà, trong khi Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN nói phải hài hòa phát triển - bảo tồn.