Hội đồng tiền lương quốc gia

tin tức về Hội đồng tiền lương quốc gia mới nhất

Lương tối thiểu 2017 tăng 7,3%icon
Thời sự02/08/20160

Lương tối thiểu 2017 tăng 7,3%

Sáng nay, Hội đồng tiền lương quốc gia đã đi đến thống nhất chọn phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu năm 2017 tăng 7,3% so với năm 2016