kết thúc năm học

tin tức về kết thúc năm học mới nhất

Các trường có thể tận dụng thời gian dự phòng năm 2021icon
Tuyển sinh27/03/20200

Các trường có thể tận dụng thời gian dự phòng năm 2021

Các trường đại học Việt Nam vẫn duy trì lịch học, hoặc kết hợp cả học trực tuyến; đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.