Kiểm kê đất đai

tin tức về Kiểm kê đất đai mới nhất

Sẽ thực hiện kiểm kê vắng chủ gần 650 thửa đấticon
Dự án02/09/20190

Sẽ thực hiện kiểm kê vắng chủ gần 650 thửa đất

Đồng Nai sẽ thực hiện kiểm kê vắng chủ 647 thửa đất.