KỶ LUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

tin tức về KỶ LUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ mới nhất

Kỷ luật Phó GĐ Sở, Thượng tá Công an tỉnh Bắc Kạnicon
Chính trị22/02/20180

Kỷ luật Phó GĐ Sở, Thượng tá Công an tỉnh Bắc Kạn

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nông Thế Diễn và Thượng tá Trần Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn.