Bộ Công an hôm qua tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng.

{keywords}

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại lễ công bố thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng an ninh mạng đã đạt được thời gian qua; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Cục An ninh mạng cần khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác… phù hợp với mô hình tổ chức mới. Cục cần chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, phối hợp với các bộ, ngành chức năng thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, chỉ thị 28 của Ban Bí thư và chỉ thị 15 của Thủ tướng về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Ngoài ra, Cục cần chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt để đội ngũ cán bộ, chiến sỹ an ninh mạng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với An ninh, Cảnh sát các nước xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng thủ đối phó với tấn công mạng, vì an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Theo VOV