Lèn Hà

tin tức về Lèn Hà mới nhất

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ cầu siêu 13 chiến sĩ thông tinicon

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ cầu siêu 13 chiến sĩ thông tin

Đã có hàng ngàn người đến tham dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh 13 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Lèn Hà và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.