liên hoan thanh niên VN-TQ

Cập nhập tin tức liên hoan thanh niên VN-TQ

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ tiếp đoàn đại biểu thanh niên TQ

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ tiếp thân mật đoàn đại biểu TƯ Đoàn TNCS TQ do ông Tần Nghi Trí, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành TƯ Đoàn TNCS TQ dẫn đầu.  

1.000 đại biểu thanh niên TQ sắp tới VN

Với chủ đề Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị, Liên hoan Thanh niên VN-TQ lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 7-10/11.