máy bay mất liên lạc

tin tức về máy bay mất liên lạc mới nhất

Máy bay mất liên lạc vì kiểm soát viên không lưu ngủicon

Máy bay mất liên lạc vì kiểm soát viên không lưu ngủ

Hai sự cố máy bay mất liên lạc với kiểm soát viên không lưu là do kíp trực Đài kiểm soát không lưu ngủ.