Micheal Jackson

tin tức về Micheal Jackson mới nhất

Cuộc sống nổi loạn, đầy bất hạnh của con gái Micheal Jacksonicon
Thế giới sao01/06/20190

Cuộc sống nổi loạn, đầy bất hạnh của con gái Micheal Jackson

 - Paris Jackson - cô con gái duy nhất, nổi loạn và bất hạnh của 'ông hoàng nhạc Pop' Micheal Jackson lại có một tình yêu thương cha vô hạn.