nghỉ học thứ 7

tin tức về nghỉ học thứ 7 mới nhất

Phụ huynh ủng hộ nghỉ học thứ 7icon
Góc phụ huynh30/09/20180

Phụ huynh ủng hộ nghỉ học thứ 7

Năm phụ huynh khi được hỏi ý kiến về đề xuất học sinh THPT nghỉ học thứ 7 đều ủng hộ và cho rằng nếu không phải dồn chương trình nên cho học sinh nghỉ học.