Ngoại trưởng Hillary Clinton

tin tức về Ngoại trưởng Hillary Clinton mới nhất

Ông Biden tính cử bà Hillary làm đại sứ ở Liên Hợp Quốcicon
Thế giới13/11/20200

Ông Biden tính cử bà Hillary làm đại sứ ở Liên Hợp Quốc

Đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là đang cân nhắc bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.