Nguyễn Tự Cường

Cập nhập tin tức Nguyễn Tự Cường

"Đừng bắt các bạn trẻ ăn đói làm khoa học"

GS Lê Thị Thanh Nhàn chia sẻ cảm xúc “như trong mơ”, và niềm tự hào được công nhận chức danh giáo sư ở tuổi 45.

Những điều đặc biệt về tân GS, PGS

Có những điều rất đặc biệt và thú vị về 522 tân GS, PGS năm 2015.