nhân sự ngành du lịch

tin tức về nhân sự ngành du lịch mới nhất

Thiếu trầm trọng nhân sự chất lượng cao ngành quản lý khách sạnicon

Thiếu trầm trọng nhân sự chất lượng cao ngành quản lý khách sạn

Với mức tăng trưởng du lịch từ 25-35%/năm như hiện nay, ngành du lịch đang cần tới khoảng 2 triệu lao động để có thể bắt kịp tốc độ phát triển.