nhóm máu AB

tin tức về nhóm máu AB mới nhất

Bác sĩ kể thời bị đuổi vì vận động hiến máuicon
Sức khỏe02/03/20180

Bác sĩ kể thời bị đuổi vì vận động hiến máu

Ban đầu có 500 người đăng ký hiến máu vì chỉ nghĩ lấy vài giọt, khi thấy túi máu to quá, không ai hiến nữa.