{keywords}

Câu 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm nào?

A. Canh Dần

Đáp án: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 (thuộc tuổi Canh Dần) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

B. Nhâm Dần

C. Giáp Dần

 

Câu 2: “Đụn Sơn phân giải/ Bò Đái thất thanh/ Thủy đáo Lam thành/ Nam Đàn sinh thánh”. Đây là những lời thơ được cho là dự báo về sự xuất thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo lưu truyền, lời sấm này do ai sáng tác?

A. Nhà sử học Lê Văn Hưu

B. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

Đáp án: Trong giai đoạn nước ta bị thực dân Pháp xâm lược, nhân dân đã truyền tai nhau câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Đụn Sơn phân giải/ Bò Đái thất thanh/ Thủy đáo Lam Thành/ Nam Đàn sinh thánh” (tạm dịch: Khi núi Đụn chẻ đôi, khe Bò Đái không còn tiếng nước chảy, sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành, đất Nam Đàn sẽ sinh ra bậc thánh nhân). Trong một cuộc gặp gỡ giữa cụ Phan Bội Châu, học giả Đào Duy Anh cùng nhà nho Trần Lê Hữu, cụ Phan Bội Châu nói: “Nếu Nam Đàn có thánh thực thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc chứ chẳng phải ai khác”.

C. Nhà nho Trần Lê Hữu

 

Câu 3: Trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 1, khi quân Đại Việt liên tiếp thua trận, một vị công thần sinh năm Giáp Dần đã nói với vua Trần Thái Tông: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Ông là ai?

A. Trần Quốc Toản

B. Trần Quang Khải

C. Trần Thủ Độ

Đáp án: Trần Thủ Độ sinh năm 1194, tức năm Giáp Dần. Ông là người quyết đoán, nhiều mưu lược. Chính ông đã sắp xếp việc vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh (Trần Thái Tông), giúp nhà Trần lấy được giang sơn Đại Việt. Bằng tài năng chính trị và quân sự xuất chúng, ông đã trở thành trụ cột của triều Trần, giúp nhân dân chiến thắng trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược năm 1258.

 

Câu 4: Lê Văn Hưu là một sử gia nổi tiếng sinh năm Canh Dần (1230). Cuộc đời ông gắn liền với bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam, đó là?

A. Đại Việt thông sử

B. Đại Việt sử ký

Đáp án: Sử gia Lê Văn Hưu sinh năm 1230, mất năm 1322, là một nhà sử học thời Trần, tác giả bộ Đại Việt sử ký - bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách này đã không còn, nhưng nhờ nó mà sử gia Ngô Sĩ Liên đã dựa vào để soạn được bộ Đại Việt sử ký toàn thư sau này.

C. Đại Nam thực lục

 

Câu 5: Vị vua đầu tiên của nhà Trần là một người sinh năm Mậu Dần. Dưới triều đại của ông, đất nước phát triển cực thịnh cả về văn hóa, chính trị và quân sự. Ông là ai?

A. Trần Thái Tông

Đáp án: Vua Trần Thái Tông sinh năm 1218, mất năm 1277, tên thật là Trần Cảnh, là vị vua đầu tiên của triều Trần. Ông đã kết hôn với công chúa Lý Chiêu Hoàng, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực ít đổ máu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam giữa nhà Lý và nhà Trần.

B. Trần Thánh Tông

C. Trần Nhân Tông

Thời Vũ

Hồ Chí Minh tiên đoán thời điểm giành độc lập trong tài liệu nào?

Hồ Chí Minh tiên đoán thời điểm giành độc lập trong tài liệu nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những tiên đoán chính xác về vận mệnh của đất nước.