ông Lê Tấn Hùng

tin tức về ông Lê Tấn Hùng mới nhất

Sai phạm 2.000ha đất công, ông Lê Tấn Hùng bị khiển tráchicon
Dự án03/10/20180

Sai phạm 2.000ha đất công, ông Lê Tấn Hùng bị khiển trách

UBND TP.HCM đã có kiểm điểm, xử lý Tổng giám đốc Sagri - Lê Tấn Hùng với hình thức kỷ luật khiển trách.