penguin

Cập nhập tin tức penguin

'Làm game, chúng tôi muốn đi lên từ nền tảng đam mê'

(GameSao) - “Ở Việt Nam hiện nay, ngành phát triển game đang là một trong những ngành bị hiểu nhầm nhiều nhất, kể cả đối với những người ở trong ngành. Và Penguins Team muốn thoát ra cái hộp đó để phát triển game đi lên từ nền tảng đam mê” -Nguyễn Trung Thành, Game Designer tại Penguins Team