phá mạng

Cập nhập tin tức phá mạng

Nhan nhản dịch vụ quảng cáo đi phá mạng ở quán net

Thời gian gần đây dịch vụ đánh sập mạng quán net - hình thức cạnh tranh bẩn tiếp tục được quảng cáo tràn lan khắp mọi nơi.