quy tắc xuất xứ

tin tức về quy tắc xuất xứ mới nhất

Ra đại dương rồi, không phải ở ao hồ nữaicon
Đầu tư02/07/20190

Ra đại dương rồi, không phải ở ao hồ nữa

“Thông thị trường, thoáng thể chế, nâng cấp doanh nghiệp, đào tạo nhân tài là 4 trụ cột giúp Việt Nam tận dụng được cơ hội để vượt qua thách thức”, ông Vũ Tiến Lộc đúc rút.