sănbắt

tin tức về sănbắt mới nhất

Bộ Quốc phòng Campuchia mời "Vua diệt chuột" Việt Nam trợ giúpicon
Kinh Doanh09/01/20150

Bộ Quốc phòng Campuchia mời "Vua diệt chuột" Việt Nam trợ giúp

Từ việc nắm được đặc tính của 43 loài chuột, ông Thiều sáng tạo bẫy bán nguyệt làm bằng thép, kích thước nhỏ, có chốt an toàn. Vì sáng kiến này mà ông được ví là 'vua diệt chuột'.