sổ kt3

tin tức về sổ kt3 mới nhất

Có sổ KT3, người ngoại tỉnh tiện đủ đường?icon
Hồi âm14/12/20170

Có sổ KT3, người ngoại tỉnh tiện đủ đường?

Tôi là công nhân ở tỉnh lên Hà Nội lao động. Tôi có nghe nói nếu người ngoại tỉnh ở Hà Nội chưa có nhà mà có sổ KT3 thì sẽ có nhiều quyền lợi.