Su24M

tin tức về Su24M mới nhất

Sau ‘phát súng cảnh cáo’, Putin thề sẽ trừng phạticon
TuanVietNam26/11/20150

Sau ‘phát súng cảnh cáo’, Putin thề sẽ trừng phạt

 Xa hơn những trừng phạt về kinh tế, có thể có những đòn về chính trị?