thu phí ô tô vào sân bay

tin tức về thu phí ô tô vào sân bay mới nhất

Bộ GTVT: Chưa đủ cơ sở dừng thu phí ô tô vào sân bayicon

Bộ GTVT: Chưa đủ cơ sở dừng thu phí ô tô vào sân bay

Bộ GTVT thấy chưa đủ cơ sở để yêu cầu ACV thực hiện dừng thu phí dịch vụ ô tô ra vào sân bay.