thương mại xã hội

Cập nhập tin tức thương mại xã hội

Bùng nổ nền tảng thương mại xã hội ở Trung Quốc

Sự phát triển của các nền tảng thương mại xã hội ở Trung Quốc đã giúp đất nước tỷ dân mở ra một kỷ nguyên bán lẻ mới.

 

Bùng nổ nền tảng thương mại xã hội ở Trung Quốc

Sự phát triển của các nền tảng thương mại xã hội ở Trung Quốc đã giúp đất nước tỷ dân mở ra một kỷ nguyên bán lẻ mới.