trình chiếu

tin tức về trình chiếu mới nhất

Biến smartphone, smartwatch thành thiết bị trình chiếu giảng dạyicon
Ứng dụng19/11/20180

Biến smartphone, smartwatch thành thiết bị trình chiếu giảng dạy

Thay vì sắm thêm bút trình chiếu, tại sao bạn không tận dụng smartphone, smartwatch làm bút điều khiển slide phục vụ cho việc giảng bài hoặc hội họp.