trường học miền núi

tin tức về trường học miền núi mới nhất

Lớp học ọp ẹp cheo leo bên sườn núiicon
Người thầy29/04/20180

Lớp học ọp ẹp cheo leo bên sườn núi

Học ghép lớp trong căn phòng lợp bằng tre nứa ọp ẹp, đó là cảnh của điểm trường Sậy, thuộc bản Sậy, xã Trung Thành (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).