Vệ binh Cách mạng Hồi giáo

tin tức về Vệ binh Cách mạng Hồi giáo mới nhất

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đội quân quyền lực hơn cả quân đội chính quy Iranicon
Hồ sơ08/04/20190

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đội quân quyền lực hơn cả quân đội chính quy Iran

Sức mạnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vượt ra ngoài Iran, được cho là có ảnh hưởng trong các cuộc xung đột lớn trên khắp Trung Đông.