APEC 2017: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam - Kì 5

Các hoạt động liên quan doanh nghiệp tại APEC 2017

Khoảng trung tuần tháng 9/2017 tại TPHCM, sẽ diễn ra Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DN nhỏ và vừa APEC lần thứ 24. Tuần lễ là một loạt các sự kiện và hoạt động bao gồm Hội nghị Nhóm công tác DN nhỏ và vừa APEC lần thứ 45 (13-14/09/2017) và các hội thảo về Diễn đàn APEC O2O (ngày 10/09/2017), Hội thảo tiếp cận tài chính cho DN nhỏ, vừa, và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số, Diễn đàn Kinh tế số, và Diễn đàn khởi nghiệp…

 

Tuần Việt Nam/Báo VietnamNet
Nhóm quay clip: Xuân Quý, Huy Phúc
Dựng clip: Bạt Tuấn
Chụp ảnh: Lê Anh Dũng

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN