Đã có thể cập nhật iOS 12.0.1, sửa lỗi sạc iPhone XS và Wi-Fi